Tukena tarvittaessa

PALVELUT

 

STARTTI

Kuka hyötyy;  yrittäjä, joka haluaa varmistaa ettei arjessa menetä rahaa turhanpäiväiseen häsäämiseen 

Mitä tehdään; Käydään keskustellen toimintaanne lävitse, paikan päällä tai vaihtoehtoisesti Teamsin välityksellä ja piirretään pelikentästänne Ajatuskartta. 

Mitä konkreettista; Saat raportin, jossa nostetaan esiin mahdolliset kehittämisen tarpeet ja vahvoina esiintulleet toimintatavat. Vähimmäistulos on varmuus siitä, ettei ulkopuolisen korviin tarttunut selkeitä puutteita.

Kesto 1-2h ja kustannus 198€

 

SPURTTI

Kuka hyötyy;  yrittäjä, joka haluaa varmistaa että muutokseen tarvittavat käytännöt saadaan juurrutettua arkeen 

Mitä tehdään; Alkukartoituksen jälkeen piirretystä Ajatuskarttasta poimitaan kriittiset osa-alueet. Näihin etsitään aiheuttajat ja niille pohditaan ratkaisuvaihtoehtoja. Sovittujen toimenpiteiden totettamista ja vaikutuksia seurataan tiiviisti.

Mitä konkreettista;  Kirjoitetut toimintatavat, joilla selätetään ylimääräinen epätietoisuus ja ohjataan päivittäistä toimintaa selkeästi kohti asetettuja tavoitteita. Vähimmäistulos on selvemmät toimintatavat sekä yhteinen ymmärrys jokaisen työn tärkeydestä.

Kesto projektista riippuen 6-12kk

Kustannukset (alkukartoitus paikanpäällä veloituksetta) 990€ / pv

 

JOHTAMISJÄRJESTELMÄN RAKENTAMINEN / KEHITTÄMINEN (pohjana ISO9001/14001/45001)

Kuka hyötyy;  organisaatio, jossa havaittu kehittämistarve ja/tai väliaikaisen lisäresurssin hyödyntämisen edut

Mitä tehdään; Kartoitetaan nykytilanne ja selvitetään yhteinen näkemys projektin sisällöstä. Työskentelytavat projektin aikana vaihtelevat resurssien käytön ja tavoitteiden mukaisesti.

Mitä konkreettista; Sovitaan projektikohtaisesti . Esimerkiksi: Johtamisjärjestelmän saattaminen sertifiointiin saakka / Sertifiointiauditoinnissa konsulttina toimiminen / Olemassaolevan johtamisjärjestelmän rikastaminen / Johtamisjärjestelmän tulosten varmentaminen

Kustannukset: Hinnoittelu projekteittain.

  

VINOTUKIPRO (Laatupäällikkö/kehittämispäällikkö)

Kuka hyötyy;  yrittäjä, joka haluaa varmistaa organisaationsa järjestelmällisen kehittämisen, ja jatkuvan tuen omalle johtamiselleen. 

Mitä tehdään; Säännönmukaiset tapaamiset, joissa käydään lävitse ajankohtaiset kehittämistarpeet. Tarpeen mukaan arjesta keskustellaan tapaamisten välillä puhelinpalavereissa.

Mitä konkreettista; järjestelmällisen kehittämisen suunnitelma ja seuranta sovitun mukaan. Vähimmäistulos on läpinäkyvyyden lisääntyminen ja ulkoapäin tapahtuvan tarkastelun tuoreus. 

Kustannukset: 890€ / pv

   

PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ, hankkeet

Kuka hyötyy;  yrittäjä, jolla ei ole ylimääräistä aikaa tutustua kulloiseenkin hankeohjelmaan ja oman työnsä ohelle ohjastaa projektiryhmää.

Mitä tehdään; Selvitetäänkö onko hankkeen starttaamiselle edellytyksiä. Osallistutaan aktiivisesti hankkeen kirjalliseen tuottamiseen. Toimitaan projektipäällikkönä hankkeessa.

Mitä konkreettista; Varmistetaan hankkeen onnistunut läpivienti ja tulosten jalkauttaminen toimintoihin. 

Kustannukset: 990€ / pv.  Hankehakemuksessa avustaminen veloitukseton, ellei hanketta hyväksytä. 

 

 Matkustuskustannukset veloitetaan: 0,5€ / km ja päiväraha 50€ / pv.

vinotuki-oy-palvelut.pngvinotuki-oy-yhteystiedot.pngvinotuki-oy-lue-blogia.png

KOULUTUS

Pyydä tarjous seuraavista spostitse: mari@vinotukioy.fi

 

Johtamisjärjestelmästä tehot irti

Sisältö vastaa muun muassa kysymyksiin; Mikä ero toimivalla ja toimimattomalla johtamisjärjestelmällä? Mitä voin tehdä saadakseni tehot irti? Miten meidän tapa toimia eroaa muiden tavasta toimia? Miten saavutan toimivan järjestelmän?

Johtamisjärjestelmä suunnitteilla - mitä pitää ottaa huomioon?

Sisältö vastaa muun muassa kysymyksiin: Minkälaisia valmisteluja kannattaa tehdä siinä vaiheessa, kun suunnittelua aloitetaan? Miksi järjestelmää ollaan rakentamassa? Miten rakentaa toimiva projektiryhmä?

Henkilöstö - ainoa itsenäiseen kehittymiseen pystyvä resurssisi

Sisältö vastaa muun muassa kysymyksiin; Miten voin huoltaa henkilöstöäni? Mitä voin tehdä mahdollistaakseni motivoitumista? Miten hyvä johtaminen näkyy tuloslaskelmatasolla?

 

 

instagram-btn.pnglinked-in-btn.pngtwitter-btn.pngfacebook-btn.png