Osaamiset
taustalla

Yli 200 yritystä ja johtamisjärjestelmää

Toimiminen johtamisjärjestelmien auditoijana kehittää laaja-alaista näkemystä yrityksen toimintojen suhteen. Mikä kulloisellekin tekijälle sopii ja arjessa toimii, riippuu suurelta osin yrityksen lähtökohdista, toimialasta ja tavoitteista. Näihin pohdintoihin tuon oman ammattitaitoni työkaluksi. 

Työhistoriasta löytyvät esimiestehtävät, projektien johtaminen sekä laadusta vastaavana toimiminen ovat antaneet hyvän pohjan yrityksen tilanteen nopeaan hahmottamiseen ja ymmärtämiseen.

Koulutus

Kurssit

Sovitaanko ajankohta teidänkin projektillenne?