Palvelut

Startti

198 € Kesto 1-2h

Kuka hyötyy

yrittäjä, joka haluaa varmistaa ettei arjessa menetä rahaa turhanpäiväiseen häsäämiseen

Mitä tehdään

Käydään keskustellen toimintaanne lävitse, paikan päällä tai vaihtoehtoisesti Teamsin välityksellä ja piirretään pelikentästänne Ajatuskartta.

Mitä konkreettista

Saat raportin, jossa nostetaan esiin mahdolliset kehittämisen tarpeet ja vahvoina esiintulleet toimintatavat. Vähimmäistulos on varmuus siitä, ettei ulkopuolisen korviin tarttunut selkeitä puutteita.

JOHTAMISJÄRJESTELMÄN RAKENTAMINEN / KEHITTÄMINEN

(pohjana ISO9001/14001/45001), Hinnoittelu projekteittain

Kuka hyötyy

organisaatio, jossa havaittu kehittämistarve ja/tai väliaikaisen lisäresurssin hyödyntämisen edut

Mitä tehdään

Kartoitetaan nykytilanne ja selvitetään yhteinen näkemys projektin sisällöstä. Työskentelytavat projektin aikana vaihtelevat resurssien käytön ja tavoitteiden mukaisesti.

Mitä konkreettista

Sovitaan projektikohtaisesti Esimerkiksi: Johtamisjärjestelmän saattaminen sertifiointiin saakka / Sertifiointiauditoinnissa konsulttina toimiminen / Olemassaolevan johtamisjärjestelmän rikastaminen / Johtamisjärjestelmän tulosten varmentaminen

VINOTUKIPRO (Laatupäällikkö/kehittämispäällikkö)

890 € / päivä

Kuka hyötyy

yrittäjä, joka haluaa varmistaa organisaationsa järjestelmällisen kehittämisen, ja jatkuvan tuen omalle johtamiselleen.

Mitä tehdään

Säännönmukaiset tapaamiset, joissa käydään lävitse ajankohtaiset kehittämistarpeet. Tarpeen mukaan arjesta keskustellaan tapaamisten välillä puhelinpalavereissa.

Mitä konkreettista

järjestelmällisen kehittämisen suunnitelma ja seuranta sovitun mukaan. Vähimmäistulos on läpinäkyvyyden lisääntyminen ja ulkoapäin tapahtuvan tarkastelun tuoreus.

Matkustuskustannukset veloitetaan: 0,5€ / km ja päiväraha 50€ / pv.

Koulutus

Pyydä tarjous seuraavista sähköpostitse: mari@vinotukioy.fi

Johtamisjärjestelmästä tehot irti

Johtamisjärjestelmä suunnitteilla – mitä pitää ottaa huomioon?

Henkilöstö – ainoa itsenäiseen kehittymiseen pystyvä resurssisi